Tel/fax: 014-251-273
Mob.tel. 063-7-885-409, 064-394-00-17
E-mail mttimotijevic@gmail.com

ROŠ - RAZBOJI, izrada i servisiranje razboja za ručno tkanje - osnivanje i zatezanje osnove (1/3)

1/3
Osnivanje i zatezanje osnove na originalnim patentima firme ROŠ za razboje.

ROŠ - RAZBOJI, izrada i servisiranje razboja za ručno tkanje - osnivanje i zatezanje osnove (2/3)

2/3
Osnivanje i zatezanje osnove na originalnim patentima firme ROŠ za razboje.

ROŠ - RAZBOJI, izrada i servisiranje razboja za ručno tkanje - osnivanje i zatezanje osnove (3/3)

3/3
Osnivanje i zatezanje osnove na originalnim patentima firme ROŠ za razboje.

Novi model razboja ROŠ Valjevo

Pogledajte naš najnoviji model

Novi model razboja Roš Sks-60

Pogledajte naš najnoviji razboj

ELEKTRIČNA predilica za upredanje vune i prediva

Jedinstvena za sve tkače. upreda vunu u svim bojama radeci osnovnu nit. upreda gotove niti,melira ih. pravi debljinu niti po želji.Dodaje srmu na osnovnu nit. Jedinstvena i jednostavna za rad. Veoma dugotrajna. 

ELEKTRIČNA predilica za upredanje vune i prediva

Električna predilica za sve vrste sirove vune,ofarbane ili ne. melira vise vsrta niti. Nezamenjva

ELEKTRIČNA predilica za upredanje vune i prediva

Električna predilica sa nosačem kalemova. Prikaz svlačenja sa kalema i upredanje.