Tel/fax: 014-251-273
Mob.tel. 063-7-885-409, 064-394-00-17
E-mail mttimotijevic@gmail.com

ROŠ - RAZBOJI, izrada i servisiranje razboja za ručno tkanje - osnivanje i zatezanje osnove (1/3)

1/3
Osnivanje i zatezanje osnove na originalnim patentima firme ROŠ za razboje.

ROŠ - RAZBOJI, izrada i servisiranje razboja za ručno tkanje - osnivanje i zatezanje osnove (2/3)

2/3
Osnivanje i zatezanje osnove na originalnim patentima firme ROŠ za razboje.

ROŠ - RAZBOJI, izrada i servisiranje razboja za ručno tkanje - osnivanje i zatezanje osnove (3/3)

3/3
Osnivanje i zatezanje osnove na originalnim patentima firme ROŠ za razboje.

Novi model razboja ROŠ Valjevo

Pogledajte naš najnoviji model

Novi model razboja Roš Sks-60

Pogledajte naš najnoviji razboj